Thông báo tổ chức khóa học "Thiết kế nghiên cứu và hoạt động nhận tài trợ"

31/07/2017 08:11     1019
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ HOẠT ĐỘNG
NHẬN TÀI TRỢ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
1. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC
 
Mục tiêu của khóa học là:
    Giúp cho học viên nắm vững quy trình thiết kế nghiên cứu khoa học và cách thức nhận tài trợ trong một dự án nghiên cứu khoa học. Qua đó, học viên có thể tham gia vào các bước thiết kế nghiên cứu và tìm kiếm các nguồn tài trợ trong các dự án nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau.
 
2.   MỤC TIÊU HỌC TẬP CỦA KHÓA HỌC
 
Khi tham dự khóa học này, học viên sẽ nỗ lực để đạt được những mục tiêu học tập như sau:
 
§  Nắm vững được các bước trong quy trình thiết kế nghiên cứu và hoạt động nhận tài trợ trong một dự án nghiên cứu, để từ đó, tự mình có thể tham gia vào thiết kế nghiên cứu và tìm kiếm các nguồn tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học.

§  Sau khóa tập huấn, các học viên sẽ được ưu tiên tham dự vào các dự án nghiên cứu học thuật quốc tế do Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với các đơn vị nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các học viên có bài viết đạt chất lượng sau khi tham dự các dự án nghiên cứu sẽ nhận được hỗ trợ dịch thuật, hiệu đính phản biện trước khi gửi công bố các tập chí quốc tế trong hệ thống ISI, Scopus…
 
3.   ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 
§  Các giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một.
§  Các học viên cao học, nghiên cứu sinh.
§  Các đối tượng khác có nhu cầu tham dự khóa học.
 
4.   THỜI LƯỢNG, NGÔN NGỮ, HÌNH THỨC, HỌC PHÍ 
-     Chương trình do các chuyên gia có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực thiết kế nghiên cứu và hoạt động nhận tài trợ của Viện Viễn Đông Bác Cổ hướng dẫn.
THỜI HẠN
Chương trình diễn ra trong tháng 10/2017.
THỜI LƯỢNG
Chương trình bao gồm 6 buổi học với các chuyên gia của Viện Viễn Đông Bác Cổ.
NGÔN NGỮ
Chương trình được triển khai bằng tiếng Pháp (có phiên dịch) và tiếng Việt.
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Các học viên có nhu cầu tham gia, xin gửi thông tin cá nhân về địa chỉ mail:
iee@tdmu.edu.vn
 HỌC PHÍ
Học phí của khóa học là 3.000.000đồng/học viên.

5.   NỘI DUNG KHÓA HỌC (6 buổi)
 
(1)Sự hình thành và chuyển biến hiện nay của lĩnh vực Đông Nam Á học .
(2)Sử học và nghiên cứu thực địa: từ lưu trữ đến những nguồn dữ liệu truyền miệng.
(3)Khoa học xã hội và khoa học nhân học: Tư duy về “những kẻ khác”.
(4)Thiết kế và thực hiện nghiên cứu thực địa về quản lý tài nguyên nước - Kinh nghiệm từ dự án nghiên cứu ĐBSCL và dự án Phước Hòa.
(5)Dự án tài trợ: Đề xuất và điều phối dự án.
(6)Phương pháp nghiên cứu.

6.   ĐƠN VỊ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
-       Đơn vị triển khai: Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục - Đại học Thủ Dầu Một.
-       Chứng chỉ khóa học: Do Trường Đại học Thủ Dầu Một cấp.

7.   LỊCH HỌC CỦA KHÓA HỌC
 
STT
 
CHỦ ĐỀ
 
LỊCH HỌC
CHUYÊN GIA
 
 
1
 
Sự hình thành và chuyển biến hiện nay của lĩnh vực Đông Nam Á học
 
Sáng thứ ba
8:00-11:00
18/07/2017
 
 
Pascal Bordeaux
 
 
2
 
Sử học và nghiên cứu thực địa: từ lưu trữ đến những nguồn dữ liệu truyền miệng
 
Chiều thứ ba
13:30-16:30
18/07/2017
 
 
Pascal Bordeaux
3 Khoa học xã hội và khoa học nhân học: Tư duy về “những kẻ khác”
 
Sáng thứ tư
8:00-11:00
19/07/2017
Olivier Tessier
 
4
   Thiết kế và thực hiện nghiên cứu thực địa về quản lý tài nguyên nước – kinh nghiệm từ dự án nghiên cứu tại ĐBSCL 
và dự án Phước Hòa
Chiều thứ tư
    13:30-16:30
     19/07/2017
Huỳnh Thị Phương Linh
5 Dự án tài trợ: đề xuất và điều phối dự án Sáng thứ sáu
8:00-11:00
      6/10/2017
 
Stephen Lagrée
6 Phương pháp nghiên cứu Chiều thứ sáu
13:30-16:30
      6/10/2017     20/10/2017
 
Olivier Tessier

ĐÔI DÒNG VỀ CÁC CHUYÊN GIA
OLIVER TESSIER 
HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP
Tiến sĩ về Nhân loại học, ĐH Aix – Marseille I, 1995-2003, «Quê hương là một quả khế ngọt ». Sự du nhập xã hội và chuyển động không gian: thử định nghĩa về một không gian xã hội địa phương ở miền Bắc Việt Nam. Học viện Aix-Marseille, ĐH Provence (Aix-Marseille I), Bộ môn Nhân loại học, khoa Văn học & Khoa học Nhân văn, tháng 12/2003, 658 trang + 150 trang phụ lục.
Kỹ sư Kỹ thuật Nông học Vùng Nhiệt đới, Chuyên môn : Quản lý Xã hội đối với Nước,  Centre National des Etudes Agronomiques en Régions Chaudes (CNEARC), Montpellier, 1991-1993.
               PASCAL BOURDEAUX
 
HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP
2003 : Tiến sĩ Lịch sử, dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Thế Anh;Ecole Pratique des Hautes Etudes, bộ môn khoa học lịch sử và triết học, với lời khen ngợi của toàn thể hội đồng, Paris Sorbonne.

CHUYÊN MÔN
Đại diện Viện Viễn Đông Bác Cổ tại TP HCM (tháng 9/2012-tháng 8/2014)
Giảng viên - nghiên cứu tại Ecole Pratique des Hautes Etudes, bộ môn khoa học tôn giáo (từ tháng 9/2007)

Thông tin liên hệ:
Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục
Trụ sở: số 6 Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274. 3696137
Email: iee@tdmu.edu.vn
Website: http://iee.tdmu.edu.vn/
 

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ