Khóa tập huấn kĩ năng giảng dạy Instructional Skills Workshop (ISW)

31/07/2017 08:33     19133
Khóa tập huấn kỹ năng giảng dạy ISW
Một mô hình tập huấn dựa trên học tập chủ động
 
ISW là chương trình tập huấn giảng viên mới cũng như giảng viên đã có kinh nghiệm thực hành lên kế hoạch bài giảng và giảng dạy, dựa trên học tập chủ động.
Chương trình tập huấn kéo dài 4 ngày bao gồm các hoạt động tìm hiểu về các mô hình lập kế hoạch bài giảng, thực hành 3 bài giảng nhỏ được quay video và nhận phản hồi, góp ý từ đồng nghiệp.

Mục tiêu của ISW

Lập kế hoạch bài giảng:
·         Áp dụng hai mô hình “BOPPPS” và “CARD”
·         Triển khai các kỹ thuật dạy học chủ động
·         Thực hiện giảng dạy đáp ứng mục tiêu bài học
Chấp nhận thách thức:
·         Có thể không thành công trong lần đầu thử nghiệm các hoạt động, mô hình hay kỹ năng mới.
·         Có thể khó khăn trong việc diễn giải cho đồng nghiệp về cách xây dựng bài giảng.
·         Khó thiết lập tâm thế mở khi nhận phản hồi, góp ý.
Xây dựng cộng đồng:
·         Kết nối với các khoa, phòng ban khác.
·         Kết nối nhiều người có thể hỗ trợ chuyên môn.
·         Hợp tác, cộng tác gữa các tổ chức khác nhau nhằm phát triển kỹ năng giảng dạy.

BOPPPS và CARD

 
Nhằm giúp giảng viên nhớ và có thể sử dụng các mô hình lập kế hoạch bài giảng dựa trên học tập chủ động, khóa học tóm tắt hai mô hình thành hai từ dễ nhớ là BOPPPS và CARD. Hai mô hình này đại diện cho 2 phương pháp tiếp cận học tập khác nhau, một mô hình dựa trên thuyết hành vi (hướng dẫn người học đạt được mục tiêu bài học) và một mô hình dựa trên thuyết kiến tạo (hướng dẫn người học kiến tạo tri thức dựa trên mục tiêu bài học).
BOPPPS
Bridge
(Mở đầu)
Outcomes
(Mục tiêu)
Pre-assessment
(Kiểm tra trước)
Participation
(Tham gia)
Post assessment
(Kiểm tra sau)
Summary
(Tổng kết)
CARD
Context
(Ngữ cảnh)
Activity
(Hoạt động)
Reflection
(Suy ngẫm)
Documentation
(Minh chứng)
 
BOPPPS cho rằng:
 
·         Việc học diễn ra khi người học được hướng dẫn tham gia hoạt động học tập; thông qua hành vi của người học, ta có thể đánh giá được kết quả học tập mà họ đã đạt được
CARD cho rằng:
·         Việc học diễn ra khi người học đưa ra và diễn giải phản hồi cá nhân dựa trên trải nghiệm của họ trong quá trình tham gia hoạt động học tập

Vòng tròn lớp học nhỏ

Trong chương trình tập huấn ISW, mỗi người học có cơ hội thực hiện 03 bài giảng nhỏ, sử dụng các phương pháp dạy học chủ động, trong vòng 10 phút. Sau khi thực hiện các bài giảng, người học đạt được kiến thức và kỹ năng thông qua việc cho và nhận phản hồi giữa đồng nghiệp với nhau. Phản hồi được thực hiện bằng cách viết trên giấy và phát biểu bằng lời sau khi tham gia bài giảng với vai trò học viên hoặc cũng có thể xem lại video được quay trong quá trình giảng.
Vòng tròn lớp học nhỏ kéo dài 40 phút cho cả phần giảng của người dạy và phần góp ý của đồng nghiệp trong vai trò người học.

Những chủ đề về phương pháp

 
Nhằm tạo thêm cơ hội thực hành giảng dạy, ISW cũng tạo ra những khung thời gian chủ đề ở mỗ buổi tập huấn nhằm để khuyến khích người học chia sẻ, thảo luận để tìm ra giải pháp cho các vấn đề khó khăn trong công tác giảng dạy như: cổ vũ, lên tinh thần cho người học; giảng dạy lớp đông; làm đáp án cho kiểm tra, đánh giá; phương pháp đặt câu hỏi; cho nhận phản hồi hiệu quả; sử dụng các kỹ thuật kiểm tra đánh giá lớp học; kiểm tra đánh giá chéo…

Lịch sử ISW

·         ISW bắt đầu tại British Columbia, Canada, vào năm 1978 dưới hình thức một khóa học tại trường Cao đẳng cộng đồng Vancouver.
·         Chương trình nhanh chóng lan tỏa ra các trường khác dưới hình thức chương trình phát triển đội ngũ giảng viên.
·         Ngoài việc được triển khai chính tại Canada và US, chương trình còn được giới thiệu tới hơn 30 quốc gia khác.
·         Chương trình được điều hành bởi mạng lưới cộng đồng các chuyên gia đến từ rất nhiều quốc gia.

ISW tại Việt Nam

·         Trường Đại học Trà Vinh (TVU) triển khai thử nghiệm ISW vào năm 2009, biên dịch và hiệu đính tài liệu cho phù hợp với giáo dục Việt Nam.
·         Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) thiết lập ISW vào năm 2015, tập huấn đội ngũ 12 giảng viên nguồn thành điều phối viên và lan tỏa ISW cho 120 giảng viên khác của trường.
·         TDMU và TVU hiện tại đang mở rộng các khóa tập huấn ISW Online và kỹ năng thuyết trình PSW

Các chương trình tập huấn liên quan

 
   

Mô hình ISW hiện đã tích hợp thêm nhiều kỹ năng khác bao gồm:
Kỹ năng điều phối (FDW),
  Kỹ năng kể chuyện (NSW),
  Kỹ năng thuyết trình (PSW),
  Kỹ năng giảng dạy Online (OnISW).

Thông tin liên hệ:
Viện Phát triển Chất lượng Giáo dục
Trụ sở: số 6 Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274. 3696137
Email: iee@tdmu.edu.vn
Website: http://iee.tdmu.edu.vn/
 

                                                           

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ