Khóa tập huấn ngắn hạn về viết dự án, tiến hành nghiên cứu, công bố kết quả NCKH hướng đến chuẩn quốc tế

10/04/2019 09:37     744
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác chiến lược nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Thủ Dầu Một (TDMU) và Trường Đại học Khoa học Malaysia (USM) đã ký vào tháng 12 năm 2018 về việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, trường Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Khoa học Malaysia dự kiến sẽ tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn vào tháng 6/2019.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực của giảng viên về viết đề cương, tiến hành nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu theo tiêu chuẩn ISI, Scopus, ISSN và trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng đề cương nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu thực địa để thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết báo cáo khoa học của đề tài nghiên cứu.
Sau khi hoàn thành khóa học, mỗi ứng viên tham gia cơ bản hoàn thành một bài báo có thể đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước có chỉ số ISI, Scopus, ISSN.
Mỗi ứng viên tham gia cần chuẩn bị:
+ Đề cương nghiên cứu ghi rõ: tổng quan tình hình nghiên cứu, khung phân tích, phương pháp nghiên cứu, dữ liệu đã thu thập, kết quả phân tích dữ liệu
+ Bài viết chưa hoàn chỉnh
+ Tất cả những nội dung trên cần nộp về trước để ban tổ chức tuyển chọn
+ Ứng viên vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân (đơn vị công tác, email, số điện thoại).
         
Mọi thắc mắc, Quý Thầy Cô vui lòng liên hệ qua địa chỉ email ids@tdmu.edu.vn hoặc số điện thoại 077 9989876 (Thầy Huy).

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ