Chuyên đề Kỹ năng viết và công bố bài khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế

28/07/2017 14:27     978
Chuyên đề thứ năm của Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu liên ngành và khu vực học với chủ đề "Kỹ năng viết và công bố bài khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế" do TS. Trương Minh Huy Vũ đã diễn trong ba ngày 12,13 và 14 tháng 6 tại phòng E4. 101 của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Chuyên đề đã thu hút sự tham dự của nhiều Giảng viên đến từ các chuyên ngành khác nhau. Trong chuyên đề này, TS. Trương Minh Huy Vũ đã giới thiệu các tạp chí quốc tế ISI và trình bày các kỹ năng để viết một bài báo quốc tế. Dưới sự hướng dẫn của TS. Trương Minh Huy Vũ, các Giảng viên đã có cơ hội tập viết một đề cương nghiên cứu theo chuẩn quốc tế. Trên cơ sở đó, các Giảng viên có thể áp dụng vào việc viết các bài báo khoa học để đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế. 

TS. Trương Minh Huy Vũ
Viện PTCL Giáo dục

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ