Chuyên đề Khoa học luận và Phương pháp luận

28/07/2017 11:27     525
Chuyên đề đầu tiên của Khóa đào tạo Phương pháp nghiên cứu liên ngành và khu vực học với chủ đề "Khoa học luận và Phương Pháp luận" do nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn đã diễn trong ba ngày 4,11 và 18 tháng 3 tại Hội trường 2 của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Chuyên đề đã thu hút sự tham dự của hơn 100 Giảng viên đến từ các chuyên ngành khác nhau. Trong chuyên đề đầu tiên, nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn đã trình bày lại quá trình phát triển và các trường phái nghiên cứu khác nhau xoay quanh hai chủ đề Khoa học luận và Phương pháp luận. Việc hệ thống lại lịch sử phát triển của Khoa học luận và Phương pháp luận của đã giúp cho các Giảng viên có một cái nhìn sâu hơn về lĩnh vực Khoa học và Phương pháp. Trên cơ sở đó, các Giảng viên có thể áp dụng kiến thức vào quá trình giảng dạy cũng như viết các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. 

Viện PTCL Giáo dục

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ