Giới thiệu về Viện

03/04/2017 15:30     1620
Viện là đơn vị trực thuộc Trường được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHTDM ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một. Viện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Viện là tổ chức nghiên cứu và ứng dụng mô hình giáo dục tiên tiến nhằm phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo đại học, sau đại học. Viện phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức, các phòng ban chức năng có liên quan, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và doanh nhân tham gia thúc đẩy các hoạt động của Nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo chất lượng cao.

Viện có các chức năng như sau:

  • Nghiên cứu, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu và phát triển các mô hình giáo dục hiện đại;

  • Xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng giáo dục đại học, sau đại học;

  • Phát triển nguồn học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học, sau đại học;

  • Ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ trong giáo dục ở tất cả các bậc học thông qua các hoạt động tư vấn và dịch vụ liên quan đến hoạt động giáo dục;

  • Tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo chuyên môn có chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực giáo viên, giảng viên tại các đơn vị giáo dục;

  • Đề xuất các kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo của Trường theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập Quốc tế.

Viện hướng đến trở thành đơn vị nghiên cứu và phát triển các mô hình giáo dục, xây dựng văn hoá chất lượng giáo dục đại học và sau đại học tiên tiến, hiện đại; cung cấp các dịch vụ tư vấn đáp ứng nhu cầu xã hội; đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên Trường, giáo viên phổ thông và giảng viên trường ĐH, CĐ, TCCN.
Viện mang các sứ mệnh bao gồm:

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên đáp ứng yêu cầu chất lượng đội ngũ của Trường.

- Xây dựng những giá trị, phẩm chất nghề nghiệp, ý thức, đạo đức, trách nhiệm và kỹ năng xã hội cho sinh viên.

- Đẩy mạnh sự gắn kết giữa các khoa trong việc xây dựng văn hoá chất lượng giáo dục và tạo ra một môi trường hỗ trợ cho sự phát triển nghề nghiệp của giảng viên Trường.

- Mở rộng mối liên hệ học thuật của Viện, Trường với các cơ quan nghiên cứu giáo dục, các trường đại học khác trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hoạt động, tổ chức hội thảo khoa học và thực hiện các dự án giáo dục.

 

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ