Cơ cấu tổ chức

01/04/2017 15:48     1243
Viện có cơ cấu bao gồm như sau:
 
1. Lãnh đạo Viện bao gồm:
 
- Viện trưởng: TS. Nguyễn Văn Thủy
 
- Phó Viện trưởng: TS. Trần Hạnh Minh Phương
 
2. Các chuyên viên phụ trách các hoạt động chính:
 
- Phát triển chương trình tập huấn, tổ chức sự kiện: ThS. Trần Thị Khánh Hòa

- Nghiên cứu các vấn đề về Đông Nam bộ: ThS. Đinh Thị Hòa
 
- Nghiên cứu chiến lược và phát triển nguồn học liệu: ThS. Nguyễn Quang Huy
 
- Hành chính – Truyền thông và Dịch vụ: Nguyễn Thị Mai Khoa.

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ