Giới thiệu sách " Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra"

31/07/2017 07:45     1269

Ngày phát hành: 15/08/2012
Nhà xuất bản: ĐHQG-HCM
Tác giả: 
Đoàn Thị Minh Trinh (Cb), Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Peter J.Gray, Hồ Tấn Nhựt
Loại sách: Sách chuyên khảo
ISBN:
Trọng lượng: 600 gram - Kích cỡ: 16 x 24 cm
Số trang: 250
Dạng bìa: Bìa cứng
Nội dung trình bày trong sách là một phần những kết quả và đúc kết từ thực tiễn nghiên cứu áp dụng và áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO mà nhóm tác giả thực hiện trong vài năm gần đây.
Nhóm tác giả trình bày trong sách này dưới hình thức những khung chuẩn chung, những hướng dẫn sẽ hữu ích để các trường đại học có thể cải tiến liên tục chương trình đào tạo của mình nhằm hội nhập với những xu hướng phát triển giáo dục đại học đang diễn ra trên thế giới với triết lý lấy sinh viên làm trung tâm, lấy chuẩn đầu ra làm trọng tâm hay tiêu chí cho việc đảm bảo chất lượng đào tạo.
Ban Biên tập Đại học Thủ Dầu Một

 

BÀI ĐĂNG CÙNG CHỦ ĐỀ